Onderwijs van de toekomst

Wij willen graag dat ieder kind zich ontwikkelt tot een geëmancipeerd mens dat:
·       Emotioneel sterk staat
·       Zich verbonden voelt met zichzelf, de ander en de wereld
·       Verantwoordelijkheid neemt voor wat hij doet
·       Explorerend is ingesteld.
 
Welbevinden en betrokkenheid zijn onze uitgangspunten. Het onderwijs op de Jan Barbier is gericht op het proces. Wij besteden aandacht aan alle componenten van het leerproces. Dus niet alleen aan het uitvoeren van leeractiviteiten, maar ook aan het plannen, stellen van doelen, inzetten van vaardigheden en talenten en het evalueren van het leerproces en leerresultaat. De leerkrachten geven aanwijzingen, stellen vragen over het hoe en geven feedback. Hierbij maken zij een koppeling tussen het leerproces en de resultaten.
 
Welbevinden zegt iets over hoe het met je gaat. 
Welbevinden ontstaat wanneer:
·      De situatie tegemoet komt aan de basisbehoeften van het kind (relatie, autonomie en competentie).
·      Kinderen een positief zelfbeeld hebben (zelfvertrouwen en een gevoel van eigenwaarde).
·      Kinderen verbinding maken met zichzelf (leren omgaan met de eigen gevoelens).
Een betrokken leerling is geconcentreerd en gemotiveerd bezig. De tijd vliegt voorbij…
Kinderen worden betrokken als een activiteit aansluit bij hun belevingswereld en hun niveau en als het de nieuwsgierigheid prikkelt. Betrokkenheid zegt iets over hoe je het doet. Bij een hoge betrokkenheid zit de leerling op de grens van zijn mogelijkheden
 
Op de Jan Barbier bieden wij thematisch onderwijs aan. Aan de hand van betekenisvolle activiteiten die worden aangestuurd door vragen en inbreng van de leerlingen werken wij schoolbreed aan een thema. Binnen een thema integreren we meerdere vakken. Zowel de basisvakken (rekenen, taal en Engels) als oriëntatie op jezelf en de wereld (aardrijkskunde, geschiedenis en biologie) en kunstzinnige oriëntatie (muziek, tekenen en handvaardigheid). Op jaarbasis werken we met een vijftal thema’s. Een thema duurt ongeveer 8 weken. Na iedere schoolvakantie starten wij met een nieuw thema.
 
Thema’s schooljaar 2022/2023
1.      Jij en Ik
2.     Ik hou van Holland
3.     Mediasmarties; je weg vinden in een wereld vol media
4.    Leren van personen van vroeger
5.     Het junglebook
 
Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?
Voor het vak levensbeschouwelijke identiteit is ervoor gekozen om aan de leerlingen in unit 1 de verhalen uit de bijbel centraal te stellen. Bij unit 2 en 3 gaan leerlingen veel meer onderzoekend aan de slag met levensbeschouwelijke vragen. Leerlingen gaan aan de slag om aan de hand van diverse bronnen, zoals de bijbel, maar ook YouTube, kinderliteratuur, kunst en het internet antwoorden te zoeken op de levensbeschouwelijke vraagstukken. Vervolgens presenteren de leerlingen dit aan elkaar en ontstaat er een levendige en open discussie. De ervaring leert dat er geen pasklare antwoorden zijn, maar dat de ene vraag weer een nieuwe vraag oproept. Deze vorm van procesgericht werken bij levensbeschouwing is voor leerlingen en leerkrachten zeer inspirerend.

 
Cookie instellingen