Wie zijn wij

Wij zijn basisschool Jan Barbier! 
 

Kinderen hebben allemaal een eigen karakter met eigen talenten en interesses. Op de Jan Barbier zien wij de meerwaarde in de verschillen tussen alle kinderen en helpen ze hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. 

We leren door te doen en te ervaren in een leeromgeving die rijk, krachtig en betekenisvol is. Kenmerken daarvan zijn: uitnodigende materialen en activiteiten, ruimte voor eigen inbreng en creativiteit, samenwerking en experimenten. Een rijke leeromgeving sluit aan bij de verschillende leervormen en leerstijlen van kinderen. 

Kinderen komen tot een optimale ontwikkeling als zij betrokken werken en met plezier naar school gaan. Hierbij gaan wij uit van de betrokkenheid en het welbevindenvan kinderen. 

 

Welbevinden 
Dit zegt iets over hoe het met je gaat. 
Welbevinden ontstaat wanneer: 

  • De situatie tegemoet komt aan de basisbehoeften van het kind; relatie, autonomie en competentie 

  • Kinderen een positief zelfbeeld hebben 

  • Kinderen verbinding maken met zichzelf; leren omgaan met de eigen gevoelens. 


Een hoog welbevinden is een voorwaarde voor een goede sociale en emotionele ontwikkeling.
 

 

Betrokkenheid 
Kinderen worden betrokken als een activiteit aansluit bij hun belevingswereld, hun niveau en als het de nieuwsgierigheid prikkelt. Betrokkenheid zegt iets over hoe je het doet. 
Bij een hoge betrokkenheid zit de leerling op de grens van zijn mogelijkheden. 

Een betrokken leerling is geconcentreerd en gemotiveerd bezig. De tijd vliegt voorbij… 

 

Thematisch onderwijs 

Op de Jan Barbier bieden wij thematisch onderwijs aan. Binnen een thema integreren we meerdere vakken. Zowel de basisvakken (rekenen, taal en Engels) als oriëntatie op jezelf en de wereld (aardrijkskunde, geschiedenis, burgerschap en biologie) en kunstzinnige oriëntatie (muziek, tekenen en handvaardigheid). Op jaarbasis werken we met een vijftal thema’s. Na iedere schoolvakantie starten wij met een nieuw thema. Een thema duurt ongeveer 8 weken. 

Meer lezen?
Dat kan in onze schoolgids.

In ons schoolplan kunt u onze ambities voor de jaren 2023-2024 lezen.

 

Cookie instellingen