MR

De medezeggenschapsraad (MR) van de Jan Barbier wordt gevormd door ouders en leerkrachten. De MR denkt mee over en toetst het beleid van school. Naast een adviserende rol hebben zij ook op een aantal beleidszaken een beslissende rol. Over de rechten van een MR zijn landelijke afspraken gemaakt, die in de wet zijn vastgelegd. Deze rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).
 
Oudergeleding: 
  • Wilco Schuurs (voorzitter) 
  • Silvia van Dijke 
Personeelsgeleding:  
  • Geert Fransen 

Heeft u een vraag of een opmerking , neem gerust contact op met de MR.

Cookie instellingen